Möt några studenter, företagare och forskare som antagit utmaningen och som här beskriver sin erfarenhet av UppdragsPortalen.

Dennis Vahid / StudentUppdrag

Dennis Vahid / StudentUppdrag

10 januari, 2018

Dennis är 24 år och tog i januari sin kandidatexamen i systemvetenskap vid Örebro universitet. Han siktar nu vidare på masterexamen. Under vårterminen har Dennis varit antagen till två programmeringskurser på deltid samtidigt som han haft ett studentuppdrag hos Familjehemsbanken. Hur fick du reda på att StudentUppdrag fanns på Örebro universitet?- Jag upptäckte StudentUppdrag när … Read More

Read More
Christina Öberg / ForskarUppdrag

Christina Öberg / ForskarUppdrag

9 november, 2017

Christina är professor i marknadsföring vid Örebro universitet, samt Visiting Professor vid Leeds University och Honorary Associate Professor vid Exeter University. Forskningsintressen inkluderar nätverk med särskilt fokus på dynamik och strategi, kundrelationer, fusioner & förvärv, samt innovation. Vad var det från början som lockade dig med ForskarUppdrag?
 –  Som forskare och lärare, men också med … Read More

Read More
Camilla Söderström / KompetensUppdrag

Camilla Söderström / KompetensUppdrag

5 oktober, 2017

Camilla är civilingenjör på området maskin- och materialteknik och jobbar på Exova Materials Technology som erbjuder materialteknisk provning, utredningar och utbildningar till industri och myndigheter. Nu jobbar hon som utredningsingenjör och teknisk konsult på avdelningen för metalliska material där hennes huvuduppgifter består av skadeundersökningar, materialanalyser och projektledning av kundrelaterade reparationsprojekt. Hur kom du i kontakt … Read More

Read More
Jacob Flärdh Aspegren / ForskarUppdrag

Jacob Flärdh Aspegren / ForskarUppdrag

21 september, 2017

Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar mot mobbning och diskriminering bland barn och unga. Friends arbetar med kunskapsutveckling, utbildning, rådgivning och opinionsbildning. Jacob är Forskning- och utvecklingschef på Friends och ansvarar för deras utvecklingsarbete, innehållet i det dom gör samt över kvalitets- och effektfrågor. Hur kom du i kontakt med Örebro Universitet och … Read More

Read More
Amanda Granell / StudentUppdrag

Amanda Granell / StudentUppdrag

11 juni, 2017

Amanda studerar till Civilingenjör och har under våren jobbat som ledare på Saab matteklubb i Karlskoga. Saab Dynamics har för tredje gången arrangerat en matteklubb för barn i låg- och mellanstadiet för att öka intresset för matematik. Kan du berätta lite om ditt uppdrag?-  Jag har ju haft två studentuppdrag. Först en matteklass i Karlskoga. … Read More

Read More
Thomas Westerberg / KompetensUppdrag

Thomas Westerberg / KompetensUppdrag

5 april, 2017

Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Företaget har 15.000 medarbetare i Sverige, Norge och i Finland. Thomas roll i Humana har fram till idag varit allt från en division- till en koncern övergripande utbildningssamordnande När ni inledde samarbetet med Örebro universitet och KompetensUppdrag. Var det något speciellt ni sökte just där?-  Samarbetet med Örebro … Read More

Read More
Lars Pejryd / KompetensUppdrag

Lars Pejryd / KompetensUppdrag

5 april, 2017

Lars är professor i maskinteknik. Han har under snart tre decennier bedrivit forskning om material och produktionsprocesser som används inom verkstadsindustrin. Han har forskat både som anställd inom universitetsvärlden och inom industrin. Med denna erfarenhet av att ha ett ben i varje läger är han nu verksam vid Örebro universitet och arbetar med att bygga … Read More

Read More
Björn Johansson / ForskarUppdrag

Björn Johansson / ForskarUppdrag

21 mars, 2017

Björn är Universitetslektor och tillhör institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Hans forskning är främst inriktad på att undersöka kränkning och mobbning i skolan och dessa sociala inkluderings- och exkluderingsprocessers betydelse för människors liv och hälsa. Vad var det från början som lockade dig med ForskarUppdrag?-  Svår fråga, men eftersom de frågor jag forskar … Read More

Read More
Greger Pettersson / StudentUppdrag

Greger Pettersson / StudentUppdrag

12 juni, 2016

Dispose är ett Örebro-företag som scannar, digitaliserar och automatiserar leverantörsfakturor. Man jobbar även med e-arkivering, fakturautskick och pre-Factoring. När dom kom fram till att företaget behövde en ny hemsida så vände sig projektledaren Greger Pettersson till Student Uppdrag.  Hur kom du i kontakt med StudentUppdrag?- Jag fick information om det via en nätverksträff i Karlskoga. … Read More

Read More