Camilla Söderström / KompetensUppdrag

Camilla är civilingenjör på området maskin- och materialteknik och jobbar på Exova Materials Technology som erbjuder materialteknisk provning, utredningar och utbildningar till industri och myndigheter. Nu jobbar hon som utredningsingenjör och teknisk konsult på avdelningen för metalliska material där hennes huvuduppgifter består av skadeundersökningar, materialanalyser och projektledning av kundrelaterade reparationsprojekt. Hur kom du i kontakt … Read More

Thomas Westerberg / KompetensUppdrag

Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Företaget har 15.000 medarbetare i Sverige, Norge och i Finland. Thomas roll i Humana har fram till idag varit allt från en division- till en koncern övergripande utbildningssamordnande När ni inledde samarbetet med Örebro universitet och KompetensUppdrag. Var det något speciellt ni sökte just där?-  Samarbetet med Örebro … Read More

Lars Pejryd / KompetensUppdrag

Lars är professor i maskinteknik. Han har under snart tre decennier bedrivit forskning om material och produktionsprocesser som används inom verkstadsindustrin. Han har forskat både som anställd inom universitetsvärlden och inom industrin. Med denna erfarenhet av att ha ett ben i varje läger är han nu verksam vid Örebro universitet och arbetar med att bygga … Read More