Christina Öberg / ForskarUppdrag

Christina är professor i marknadsföring vid Örebro universitet, samt Visiting Professor vid Leeds University och Honorary Associate Professor vid Exeter University. Forskningsintressen inkluderar nätverk med särskilt fokus på dynamik och strategi, kundrelationer, fusioner & förvärv, samt innovation. Vad var det från början som lockade dig med ForskarUppdrag?
 –  Som forskare och lärare, men också med … Read More

Jacob Flärdh Aspegren / ForskarUppdrag

Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar mot mobbning och diskriminering bland barn och unga. Friends arbetar med kunskapsutveckling, utbildning, rådgivning och opinionsbildning. Jacob är Forskning- och utvecklingschef på Friends och ansvarar för deras utvecklingsarbete, innehållet i det dom gör samt över kvalitets- och effektfrågor. Hur kom du i kontakt med Örebro Universitet och … Read More

Björn Johansson / ForskarUppdrag

Björn är Universitetslektor och tillhör institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Hans forskning är främst inriktad på att undersöka kränkning och mobbning i skolan och dessa sociala inkluderings- och exkluderingsprocessers betydelse för människors liv och hälsa. Vad var det från början som lockade dig med ForskarUppdrag?-  Svår fråga, men eftersom de frågor jag forskar … Read More