Camilla Söderström / KompetensUppdrag

Camilla är civilingenjör på området maskin- och materialteknik och jobbar på Exova Materials Technology som erbjuder materialteknisk provning, utredningar och utbildningar till industri och myndigheter. Nu jobbar hon som utredningsingenjör och teknisk konsult på avdelningen för metalliska material där hennes huvuduppgifter består av skadeundersökningar, materialanalyser och projektledning av kundrelaterade reparationsprojekt. Hur kom du i kontakt … Read More

Jacob Flärdh Aspegren / ForskarUppdrag

Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar mot mobbning och diskriminering bland barn och unga. Friends arbetar med kunskapsutveckling, utbildning, rådgivning och opinionsbildning. Jacob är Forskning- och utvecklingschef på Friends och ansvarar för deras utvecklingsarbete, innehållet i det dom gör samt över kvalitets- och effektfrågor. Hur kom du i kontakt med Örebro Universitet och … Read More

Thomas Westerberg / KompetensUppdrag

Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Företaget har 15.000 medarbetare i Sverige, Norge och i Finland. Thomas roll i Humana har fram till idag varit allt från en division- till en koncern övergripande utbildningssamordnande När ni inledde samarbetet med Örebro universitet och KompetensUppdrag. Var det något speciellt ni sökte just där?-  Samarbetet med Örebro … Read More

Greger Pettersson / StudentUppdrag

No Comments

Dispose är ett Örebro-företag som scannar, digitaliserar och automatiserar leverantörsfakturor. Man jobbar även med e-arkivering, fakturautskick och pre-Factoring. När dom kom fram till att företaget behövde en ny hemsida så vände sig projektledaren Greger Pettersson till Student Uppdrag.  Hur kom du i kontakt med StudentUppdrag?- Jag fick information om det via en nätverksträff i Karlskoga. … Read More