Dennis är 24 år och tog i januari sin kandidatexamen i systemvetenskap vid Örebro universitet. Han siktar nu vidare på masterexamen. Under vårterminen har Dennis varit antagen till två programmeringskurser på deltid samtidigt som han haft ett studentuppdrag hos Familjehemsbanken.

Hur fick du reda på att StudentUppdrag fanns på Örebro universitet?

- Jag upptäckte StudentUppdrag när jag var inne på Facebook-sidan för systemvetarstudenter. Jag såg och anmälde intresse för det uppdrag jag sedan utförde.

Fungerade kommunikationen och samarbetet bra redan från början?

- Jag hade under hela projektets gång bra kontakt med både StudentUppdrag och företaget jag utförde uppdraget hos. Jag hade i princip daglig kontakt med uppdragsgivaren via chatt-tjänsten Slack. Eftersom företaget inte hade något kontor så utförde jag jag hela uppdraget hemifrån, vilket innebar att det var väldigt flexibelt eftersom jag inte var beroende av några kontorstider.

Några nackdelar med det?

- Det kunde så klart bli svårt ibland att inte kunna prata ansikte mot ansikte och ibland kunde missförstånd uppstå som kanske hade undvikits om man arbetade på samma plats. Trots det tyckte jag att det fungerade bra eftersom uppdragsgivaren var väldigt tillgänglig. Jag kunde närsomhelst ringa honom om det var någonting som jag tyckte var svårt att förstå i textform. Vi träffades också en gång i månaden över en lunch för att checka av hur det gick med arbetet samt reda ut eventuella oklarheter och diskutera utmaningar man stött på.

Så i slutändan kändes det rätt positivt ändå?

- Att man jobbade hemifrån gjorde i och för sig att man kanske inte fick samma känsla av tillhörighet som man hade haft med en traditionell arbetsplats. Men i och med den frekventa kontakten och de månatliga luncherna så kände jag mig ändå välkommen och uppskattad.

Har du några råd och tankar att dela med dig av till andra eventuella studenter som går och funderar på att hoppa på StudentUppdrag?

- Gör det! Det är en utmärkt chans att få jobba med något som är kopplat till ens utbildning och på så sätt lära sig saker som man kanske inte kan lära sig i ett klassrum. För min del resulterade studentuppdraget i en hel del nya kunskaper och erfarenheter som jag kommer ha nytta av i framtiden.