Christina är professor i marknadsföring vid Örebro universitet, samt Visiting Professor vid Leeds University och Honorary Associate Professor vid Exeter University. Forskningsintressen inkluderar nätverk med särskilt fokus på dynamik och strategi, kundrelationer, fusioner & förvärv, samt innovation.

Vad var det från början som lockade dig med ForskarUppdrag?


-  Som forskare och lärare, men också med den industribakgrund jag har, tycker jag det är viktigt att samverka med näringslivet på olika sätt. Det kan handla om att föra ut budskap, fundera på och stötta företag i deras utveckling. Men kan även handla om ren inspiration till egna forskningsidéer och liknande.

Hur fick du reda på att möjligheten fanns?


-  -Via en kollega som anlitats i ett tidigare uppdrag. Vi gjorde därefter ett uppdrag gemensamt.

Har matchningen mellan dig och kunderna fungerat på ett bra sätt?

- Det tycker jag. Sedan ligger det en del på oss uppdragstagare att faktiskt mejsla ut vad de vill ha hjälp med.

Vilka samarbeten/uppdrag har du haft så här långt?


- Utbildning i marknadsföring på Delumo. Blir i övrigt osäker på vad som räknats som just uppdrag. Samverkar även på lite andra scener, såsom inspiratör och föredragshållare bland annat.

Vad har varit mest positivt med ditt deltagande i ForskarUppdrag?

- Mötet med organisationer, de diskussioner vi haft som jag hoppas och tror har berikat för båda parter.

Kan du berätta vad samarbetena gett dig i din profession?


- Inspel till nya forskningsidéer primärt. Jag är tämligen näringslivsorienterad i min forskning och har en ledar-, egen företagare- och konsultbakgrund. Vilket jag tror påverkar hur jag tar mig an problem och diskuterar dem. Men nya inspel är alltid viktigt!

Finns det någonting som kan bli bättre?

- En del av uppdraget blir att definiera uppgiften, bra eller dåligt, men innebär att företagen kan ha en otydlig bild av vad de kan få initialt.

Är de här uppdragen någonting ni forskare pratar med varandra om?


- Mer som fikarumsprat i positiva ordalag. Ibland även som exempel på trender och utveckling i näringslivet.

Skulle du rekommendera en kollega att deltaga i ForskarUppdrag?


- Absolut. Tror dock att det är viktigt att förstå hur företag verkligen fungerar för att ta uppdrag. Att inte tro eller förvänta sig att det handlar om att komma ut med teorier. Eller enbart se det som en empiribas för egen forskning.

Kommer du själv fortsätta att vara ansluten till ForskarUppdrag?


- Jag är gärna fortsatt ansluten till ForskarUppdrag och ser fram emot nya intressanta utmaningar framöver.