Amanda studerar till Civilingenjör och har under våren jobbat som ledare på Saab matteklubb i Karlskoga. Saab Dynamics har för tredje gången arrangerat en matteklubb för barn i låg- och mellanstadiet för att öka intresset för matematik.

Kan du berätta lite om ditt uppdrag?

-  Jag har ju haft två studentuppdrag. Först en matteklass i Karlskoga. Ett samarbete med Saab Dynamics och elever från en lågstadieskola med klasser från 2 till 5. Eleverna kom dit efter skolan för lite hjärngympa och lite kluriga uppgifter. Där fanns personal från Saab samt jag själv och en student till. Efter det uppdraget har jag även träffat en tjej som går sista året på gymnasiet och som vill ha bättre betyg i matematik. Vi har pluggat tillsammans en timma i veckan. Jag har fungerat som ett stöd åt henne.

Varför valde du att engagera dig i StudentUppdrag?

-  Vi fick frågan och jag tycker det är väldigt kul att engagera mig och träffa folk. Såg det även som ett bra tillfälle att prova på någonting nytt. Och jag har även jobbat som lärare ett år tidigare. Förvisso inte utbildad sådan. Då detta uppdrag var med ungdomar så kändes det intressant. Det var väl så jag kom in.

Hur fick du reda på att StudentUppdrag fanns?

- Jag hade ingen aning om det förrän vi fick ett mail med information. Kommer inte ihåg om det var Rebecca eller vår programansvarig Sören som mejlade ut och frågade. Mejlet gick ut till alla i klassen, till vissa ingenjörsutbildningar och till matematiklärare. Först så tänkte jag att gud har jag tid med detta. Men planerar man så går det mesta.

Hur gick sedan proceduren fram till det första uppdraget?

- Jag fick träffa Rebecca och vi pratade lite. Då berättade jag att jag arbetat som lärare och att jag pluggade till civilingenjör. Hon ansåg mig passande och sedan var det igång.

Kom Rebecca med förslag?

- Ja, hon matchade utbildningen med uppdraget och kom med förslag. Vad för uppdrag jag passade för.

Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen fungerade?

- Ja det tycker jag. Rebecca är jätteduktig. Hon håller kontakten hela tiden. Det fungerar väldigt bra. Hon återkopplar hela tiden. Men skulle det vara någonting kan man även gå upp till hennes rum och prata. Även samarbetet med Saab fungerade bra. Jag fick alltid information innan vad varje lektion skulle handla om. Sen var dom väldigt välkomnande när man kom dit. Det fungerade jättebra.

Utifrån dina erfarenheter. Vad är fördelarna med att engagera sig i ett StudentUppdrag?

Jag anser att det är ett mycket bra tillfälle att prova på olika saker. Det blir lite som ett riktigt jobb. Man får träffa folk och allt man gör blir ju en kunskap. Jag ser bara fördelar. Det känns viktigt att komma ut och göra andra saker än att enbart studera. Det blir en annan situation än på universitetet. Man måste lära sig att samarbeta på ett annat sätt. Det är nog speciellt viktigt för dom som aldrig arbetat tidigare. Dessutom tjänar man lite pengar också även om det inte är det främsta skälet att hoppa på StudentUppdrag.

Tycker du att uppdraget har stärkt dina kunskaper utifrån vad du studerar?

- Ja, det har ju blivit lite som att jag haft en lärarroll i de uppdrag som jag fått. Och det kan man alltid ta med sig. Kanske inte att bli lärare men det här med ledarrollen och att kunna samarbeta med folk. Att få en grupp att fungera känns viktigt. Det kan man ta med sig i allt man gör. Även för mig som går civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi.

Kommer du hoppa på fler StudentUppdrag?

- Det tror jag, förvisso engagerar jag mig i många saker. Jag är en sådan person och tiden räcker inte till allt. Men jag tror att det blir fler uppdrag. Det är ju så roligt.