Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Företaget har 15.000 medarbetare i Sverige, Norge och i Finland. Thomas roll i Humana har fram till idag varit allt från en division- till en koncern övergripande utbildningssamordnande

När ni inledde samarbetet med Örebro universitet och KompetensUppdrag. Var det något speciellt ni sökte just där?

-  Samarbetet med Örebro universitet initierades för cirka 4 år sedan då vi sökte och verkställde en uppdragsutbildning i juridik i socialt arbete (socialrättsutbildning) för våra medarbetare.

Hur gick den första kontakten till? På vilket sätt fick ni reda på att möjligheten till ett samarbete fanns?

-  Min tidigare kollega initierade kontakten, är lite osäker på hur, men tror han kände Carl-Johan Wase. På så sätt startade vårt samarbete och därefter den första utbildningsomgången av uppdragsutbildning, som jag själv för övrigt gick. Sedan fortsatte samverkan via mig och med såväl Camilla Ulvmyr och Carl-Johan Wase.

Berätta lite om hur arbetet mellan Humana och KompetensUppdrag sett ut.

-  Arbetet med uppdragsutbildningar har varit otroligt dynamiskt där utbildningsformen successivt utvecklats efter utvärderingar av varje omgång mellan Örebro universitets representanter och primärt mig själv som representant för Humana. Möten och diskussioner har också förts för att fördjupa samverkan på flera olika plan.

Har allting ur er synvinkel fungerat tillfredsställande i kontakterna med KompetensUppdrags representanter?

-  Allting har varit mer än tillfredsställande i samverkan med omnämnda representanter från Örebro universitet.

Tycker du att ni fått ut det ni ville utifrån de tankar ni hade när ni inledde projektet?

-  Vi har fått ut otroligt mycket av projektet. Det utvecklas ständigt i syfte att möta skiftande behov och kunskapsbaserade förändringar.

Är den här möjligheten med KompetensUppdrag någonting som ni pratar med andra företagare om?

-  Kompetens Uppdrag tas upp när tillfälle ges med andra aktörer såväl internt som externt.

Vad skulle du vilja lyfta fram som det mest positiva i samarbetet?

-  Det mest positiva med samarbetet är den ständiga utvecklingen, flexibiliteten och den otroligt fina samverkan och bemötandet från Örebro universitets representanter.

Har det funnits någonting på vägen som fungerat mindre bra?

-  Mindre bra är de saker som förts dialog om och som föranlett den dynamiska utvecklingen, vilken jag inte skulle definiera mindre bra eller negativt.

Känner du att det här är någonting som ni kommer att fortsätta med även fortsättningsvis? Motivera gärna.

-  Vi kommer med största sannolikhet att fortsätta med det framöver på grund av ovannämnda grunder och orsaker. Dock tillåter inte den ekonomiska situationen i koncernen i nuläget det. Men så fort det vänt kommer det att återupptas och förhoppningsvis generera i fler projekt som diskuterats tidigare.