Lars är professor i maskinteknik. Han har under snart tre decennier bedrivit forskning om material och produktionsprocesser som används inom verkstadsindustrin. Han har forskat både som anställd inom universitetsvärlden och inom industrin. Med denna erfarenhet av att ha ett ben i varje läger är han nu verksam vid Örebro universitet och arbetar med att bygga upp en stark forskning i samverkan med den omgivande industrin.

Hur länge har du varit aktiv i KompetensUppdrag?

-  Jag har varit verksam och aktiv i cirka 1 år.

Kan du berätta hur du först fick reda på att möjligheten fanns att vara en del av detta?

-  Jag fick informationen internt av en av handläggarna.

Vad var det från början som lockade dig med KompetensUppdrag?

- Det var möjligheten att kunna se att andra kan få direkt nytta av mina kunskaper.

Vilka samarbeten/uppdrag har du haft så här långt?

- Jag har haft ett konkret uppdrag och har en pågående diskussion.

 Har matchningen mellan dig och kunderna fungerat på ett bra sätt?

- Ja, det har fungerat bra.

Vad har varit mest positivt med ditt deltagande i KompetensUppdrag?

- Det är direktkontakten med företag som behöver min kompetens.

Vad ger det dig personligen i din profession?

- Det är de kontakter jag fått som kan leda till fortsatta samarbeten i forskningsprojekt.

Finns det någonting som kan bli bättre?

- Här behöver jag fler samarbeten för att kunna se eventuella brister.

Är de här uppdragen någonting ni forskare pratar med varandra om?

- Både ja och nej. Man pratar i alla fall med kollegor som har liknande erfarenheter eller som man tror kan bidra på liknande sätt.

Skulle du rekommendera en kollega att deltaga i KompetensUppdrag?

- Ja det skulle jag gärna göra.

Kommer du fortsätta att vara ansluten till KompetensUppdrag?

- Det kommer jag fortsätta att vara.