Björn är Universitetslektor och tillhör institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Hans forskning är främst inriktad på att undersöka kränkning och mobbning i skolan och dessa sociala inkluderings- och exkluderingsprocessers betydelse för människors liv och hälsa.

Vad var det från början som lockade dig med ForskarUppdrag?

-  Svår fråga, men eftersom de frågor jag forskar om är intressanta och har stor samhällsrelevans samt att det finns en efterfrågan i det omgivande samhället så var det ett bra sätt att organisera uppdragen på.

Hur fick du reda på att möjligheten fanns?

-  Det minns jag inte, men det var säkert på någon informationsträff som ämnet dök upp.

Har matchningen mellan dig och kunderna fungerat på ett bra sätt?

- Nu har det egentligen inte varit fråga om någon direkt matchning utan snarare att vi redan haft kontakt med intressenter i det omgivande samhället och att ForskarUppdrag varit med och sytt ihop avtalen.

Vilka samarbeten/uppdrag har du haft så här långt?

- De senaste åren har det framförallt varit ett längre forskningssamarbete med Stiftelsen Friends samt utvärderingsuppdrag åt Örebro kommun. Samarbetena fortgår.

Vad har varit mest positivt med ditt deltagande i ForskarUppdrag?

- Framförallt har det skapat möjligheter för utomstående aktörer att kunna samarbeta med oss forskare till en rimlig kostnad. Vidare underlättar det att det finns en flexibilitet och stora möjligheter att anpassa avtalens längd, omfattning osv.

Vad ger det dig i din profession?

- Förhoppningsvis bidrar det till ökad kunskap både inom disciplinen och för aktörerna i det omgivande samhället.

Finns det någonting som kan bli bättre?

- Inte något som jag spontant kommer att tänka på.

Är de här uppdragen någonting ni forskare pratar med varandra om?

- Ja, inom vårt ämne diskuteras det en del, men det kan ju hänga samman med att många kollegor är engagerade i olika uppdrag.

Skulle du rekommendera en kollega att deltaga i ForskarUppdrag?

- Det rekommenderar jag absolut! Det är ett utomordentligt sätt att utveckla forskningsfrågor och finansiera forskning på.

Då kommer du med andra ord att fortsätta vara ansluten till ForskarUppdrag?

- Det kommer jag absolut fortsätta att vara. Vi har ytterligare nya uppdrag på ingång, vilka är tänkta att starta senare i höst.