UppdragsPortalen vid Örebro universitet sammanför forskare, lärare och studenter med samhälle och näringsliv. Tillsammans skapar vi oanade möjligheter.

UppdragsPortalen är platsen för dig som vill utvecklas. Här finns forskare, lärare och studenter med stor kunskap. Genom att sammanföra den kunskapen med samhället och näringslivet blir vi alla vinnare.

Här finner du den kunskap, nyfikenhet och beslutsamhet som hjälper dig att lösa dina utmaningar. Vi stöttar företag, organisationer, forskare och studenter i sin strävan att utvecklas. Målet med UppdragsPortalen är att nyttiggöra den kunskap som finns inom universitetet för att stärka företag och organisationer. Det innebär att vilket behov ni än har är UppdragsPortalen den plats ni startar på. Vi lotsar er sedan vidare till de avdelningar och personer ni behöver komma i kontakt med. Utifrån det hjälps vi åt att finna rätt lösningar för era önskemål.

Om vår symbol

”Ingenting är omöjligt. UppdragsPortalens logosymbol är inspirerad av Blivet – en symbol som ofta benämns som den omöjliga paradoxen. En optiskt illusion. Vi har valt att vända på perspektiven. Blivet som möjligheternas paradox. En symbol att vända och vrida på. Som man aldrig kan ta för given. När figuren vid första anblicken utger sig för total logik och i nästa sekund förändras till något annat påminns man om att saker och ting inte alltid är vad de verkar vara. Vilket är en inspirerande tanke om att alltid vara nyfiken, undersökande och upptäckande.”

Våra tre Uppdrag

Vår verksamhet och era möjligheter växer hela tiden och ingenting är omöjligt. Utvecklas tillsammans med oss genom våra Uppdrag.

StudentUppdrag

Hyr en student – Vill ni komma i kontakt med våra studenter för att ta del av deras entusiasm och framåtanda så hjälper vi gärna till. Låt oss prata om vilka tjänster, behov och egenskaper som ni letar efter till er organisation så finner vi gemensamt en lösning som passar. Här finns en bred kompetens. Vi har 15.000 studenter från 80 olika utbildningsprogram. Nyttja det.

KompetensUppdrag

Via våra uppdragsutbildningar får ni tillgång till universitetets utbildningsutbud.Vi kan tillsammans skräddarsy rätt utbildningar efter era behov och idéer. Vi kan också erbjuda platser på befintliga kurser och program. Dessa utbildningar kan även planeras för att genomföras på distans om behovet finns.

ForskarUppdrag

Det kan vara svårt att hitta den spetskompetens som behövs för att utveckla och förändra en verksamhet. Oavsett behov erbjuder vi professionell rådgivning och förmedling av forskare på affärsmässiga grunder. Vi matchar ert behov med rätt forskare. Hyr en forskare.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett ungt och modernt lärosäte som blickar framåt. Utveckling är ett ord som på många sätt symboliserar vägen från högskola till det framgångsrika universitet vi är idag.

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 15 000 studenter och ungefär 1 300 anställda. Universitetet erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser.

Samverkan är en integrerad del av Örebro universitets verksamhet och samordnas med universitetets grunduppdrag utbildning och forskning. Syftet med samverkansarbetet är att genom utbildningen och forskningen bidra till samhällets kunskapsutveckling och utveckla ömsesidig nytta för såväl universitet som samverkanspartners inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Hållbar och framgångsrik samverkan bygger på att det finns ett förtroende för universitetet som en oberoende aktör i samhället. Med denna grund kan universitetet tillsammans med parter inom olika sektorer skapa förutsättningar för att möta de utmaningar som samhället har att hantera.