Kompetens – en säker investering när du ska utveckla

Örebro universitet är en framstående aktör när det kommer till kompetensutveckling. Vi samverkar regelbundet med företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer. Universitetets professorer, lärare och forskare bidrar till att utveckla arbetssätt, tjänster, produkter och människor.

Via våra uppdragsutbildningar får ni tillgång till hela universitetets utbildningsutbud. Här finns inga begränsningar utan vi kan tillsammans skräddarsy rätt utbildningar efter era idéer och vardagsrealitet. Vi kan också erbjuda platser på de befintliga kurserna och de program som redan finns på Örebro universitet. Dessa utbildningar kan även planeras för att genomföras på distans om det behovet finns.

Ert behov – vårt uppdrag

Utgångspunkten för en uppdragsutbildning är det behov som du som uppdragsgivare identifierat. Det är vår uppgift att tillsammans med dig utveckla och anpassa utbildningen för att motsvara efterfrågan och behov – ibland riktad till en anställd eller ett enskilt företag, ibland till en bransch, en myndighet eller en organisation. Örebro universitetet har spetskompetens inom en rad olika områden och vi delar gärna med oss av vår kunskap till näringsliv och samhälle.

Hur går det till – steg för steg

Ta kontakt med oss, så inleder vi en dialog om behov och möjligheter. I nästa steg presenterar vi en skiss till kursplan och genomförande samt en offert. Tillsammans bestämmer vi om kursen ska ge akademiska poäng och hur examinationen i så fall går till. När vi arbetat fram innehåll och kostnader, skriver vi ett kontrakt. Vi lägger också en definitiv tidtabell för genomförande. Du som uppdragsgivare ansvarar för urval av deltagare till utbildningen. Vi ansvarar för att rekrytera rätt kompetens för uppdraget. Efter utbildningen utvärderar vi och följer upp effekterna av genomförd utbildning.

Kompetensutvecklingen är en nyckelfråga för både företag och organisationer för att kunna växa och utvecklas.

Här finner du aktuella KompetensUppdrag hos oss just nu

Örebro universitet erbjuder uppdragsutbildning i Svenska Kids’ Club, en gruppmetod för att stödja barn som upplevt våld mellan föräldrarna med parallellt gruppstöd till den våldsutsatta föräldern. Under utbildningen erbjuds kunskap om den forskning om våldsutsatta barn som ligger till grund för metoden, satt i relation till den aktuella svenska forskningen. Specifikt tar utbildningen upp våldsutsatta barns stödbehov och vilka behov Svenska Kids’ Club kan bemöta utifrån gjorda utvärderingar.

Innehåll

Utbildningen i Svenska Kids’ Club innehåller en gedigen genomgång av metodens manualer och diskussion kring hur det amerikanska materialet har anpassats till svenska lagar och normer. Inom ramen för utbildningen görs, under handledning, praktiska övningar i metoden.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig i första hand till yrkesverksamma socionomer och motsvarande. Vi rekommenderar att man anmäler minst fyra deltagare från varje kommun för att kunna genomföra programmet alternativt att man samarbetar med en annan kommun.

Genomförande

Utbildningen innehåller fem heldagar med föreläsningar, workshops och seminarier. Däremellan genomförs handledda gruppinsatser. Kursen ges endast under förutsättning att det blir tillräckligt antal deltagare.

Kostnad

Utbildningen är en uppdragsutbildning och finansieras av kursdeltagarnas arbetsgivare. Kostnaden för kursen är 19 100 SEK + moms per deltagare.

Läs mer

PDF –  Kursplan Svenska Kids’ Club

Örebro universitets idéutvecklingsprogram Målstyrd Innovation ger dig verktyg för att utveckla och förverkliga din idé.

Målstyrd Innovation utvecklar individ, idé och affär. Självinsikt blir en hävstång som leder till innovation. Du lär dig att hitta vägar för att utmana, utveckla och prioritera genom att tydliggöra kund, målgrupp och behov. Målet är att förverkliga din idé och utveckla en verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle.

Kursen sträcker sig över fyra månader och är uppbyggt kring fem heldagars workshops med för-och efterarbete, samt coachning. Räkna med att avsätta 20 timmar per månad, varav 8 timmar är fast tid under workshopdagarna.

Programmet bygger på lång erfarenhet av entreprenörskap, affärsutveckling och innovation – att få rätt produkt och tjänst till rätt kund, till rätt pris. För att nå dit leds du genom en beprövad metod och systematisk process där teori blandas med praktik och levande case. Under programmet är deltagarna i gruppen viktiga för utveckling av varandras idéer, det sker genom Öppen innovation – processledda workshops. Steg för steg leds du ut på marknaden med din idé.

Programmet har 20 platser och vid flera sökande kommer urvalet att ske efter bedömning av idé och personlig drivkraft hos idégivaren. Kursen genomförs av Örebro universitet Uppdrag AB i samarbete med innovations-och utvecklingskonsulterna Eva Holmström och Emma Ollevik.

Genomförande

Programmet inkluderar fem fysiska heldagsträffar på Örebro universitet. Datum för träffarna är:

  • 17 oktober
  • 13 november
  • 11 december
  • 16 januari
  • 2 februari

Anmälan och kostnad

Programmet är kostnadsfritt för personal/studenter vid Örebro universitet. Kursen kostar 35 000 kr person exkl. moms för externa deltagare. Anmälan är öppen till den 3 oktober 2017. Välkommen med din ansökan!

Kursansvariga för alla typer av KompetensUppdrag

Camilla Ulvmyr
Kompetens- och ForskarUppdrag
E-post: camilla.ulvmyr@oru.se
Telefon: 019 30 33 81

Camilla Nicander
Kompetens- och ForskarUppdrag
E-post: camilla.nicander@oru.se
Telefon: 019 30 32 70

Övriga kompetensutbildningar via Örebro universitet

Dessa utbildningar söker du direkt via Örebro universitet. Via länkarna nedan kommer du direkt till aktuell sida.